Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ferreiro2315 SGWaAP
0.285González3052 SGWaAP
0.340García3604 SGWaAP
0.377Garcia6960 SGWaAP
0.385Paulo3655 SGWaAP
0.406José20646 SGWaAP
0.410Fernando12363 SGWaAP