Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ferdinand_Čatloš572 SGWaAP
0.432Čatloš2157 SGWaAP
0.547Eduard_Beneš952 SGWaAP
0.555maršal8758 SGWaAP
0.559Beneš14436 SGWaAP
0.560Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.562Šrobár3298 SGWaAP
0.571generál101289 SGWaAP
0.586Turanec1809 SGWaAP
0.597Sitek2155 SGWaAP
0.598generálplukovník1209 SGWaAP