Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ferdinand34014 SGWaAP
0.350Karol176736 SGWaAP
0.353Fridrich13041 SGWaAP
0.392Leopold14916 SGWaAP
0.395Ľudovít74043 SGWaAP
0.398arcivojvoda2732 SGWaAP
0.409Žigmund10064 SGWaAP
0.432Habsburský1841 SGWaAP
0.439Rudolf87494 SGWaAP
0.458Henrich21216 SGWaAP
0.465Otto21825 SGWaAP
0.465habsburský3387 SGWaAP
0.484Gustáv13932 SGWaAP
0.485František265170 SGWaAP
0.489Eduard41538 SGWaAP
0.490Maximilián9460 SGWaAP
0.490Imrich45405 SGWaAP
0.492Gustav8164 SGWaAP
0.492Lotrinský1052 SGWaAP
0.495Adolf10401 SGWaAP
0.502gróf58759 SGWaAP
0.509Albert42447 SGWaAP
0.513Albrecht7919 SGWaAP