Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Felipe6058 SGWaAP
0.223Fernando12363 SGWaAP
0.304Manuel12163 SGWaAP
0.313Carlos21960 SGWaAP
0.323Mauricio1776 SGWaAP
0.326Sergio8951 SGWaAP
0.329Luis18998 SGWaAP
0.339José20646 SGWaAP
0.342Francisco6573 SGWaAP
0.357Juan_Manuel1248 SGWaAP
0.362Pedro15082 SGWaAP