Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.110federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.290Federatívny445 SGWaAP
0.360československá_socialistická4555 SGWaAP
0.367federatívna3317 SGWaAP
0.439Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.449republika951415 SGWaAP
0.498ČSFR12001 SGWaAP
0.566československá82331 SGWaAP
0.567Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.599federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.611Republika19695 SGWaAP
0.618FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.620Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.644Československý18620 SGWaAP
0.647slovenská2572665 SGWaAP
0.648rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.658ČSR39747 SGWaAP
0.665ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.666protektorátna573 SGWaAP