Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Federatívny445 SGWaAP
0.290Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.299federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.405federatívna3317 SGWaAP
0.470Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.473československá_socialistická4555 SGWaAP
0.577ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.596ČSFR12001 SGWaAP
0.601republika951415 SGWaAP
0.610juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.619československá82331 SGWaAP
0.626Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.634FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.656Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.659Československý18620 SGWaAP
0.661Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.664Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.667Republika19695 SGWaAP
0.669federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.671Protektorát_Čechy1453 SGWaAP