Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Federálny5469 SGWaAP
0.357federálne6546 SGWaAP
0.466federálny27735 SGWaAP
0.488federálna26926 SGWaAP
0.615československá_socialistická4555 SGWaAP
0.630Úrad126956 SGWaAP
0.637civilné_letectvo4651 SGWaAP
0.646komisariát1840 SGWaAP
0.650Povereníctvo2067 SGWaAP
0.651ministerstvo1062673 SGWaAP
0.651Generálny_riaditeľstvo2837 SGWaAP
0.654Výbor25031 SGWaAP
0.658senátny_výbor710 SGWaAP
0.665SSR15520 SGWaAP
0.671povereníctvo4595 SGWaAP
0.686Ministerstvo4265 SGWaAP
0.686spolkové2855 SGWaAP
0.687Ústredný12748 SGWaAP
0.687generálne_riaditeľstvo5396 SGWaAP
0.690Poradný961 SGWaAP
0.694podvýbor1519 SGWaAP
0.695Riaditeľstvo635 SGWaAP
0.698výbor390776 SGWaAP