Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Február2585 SGWaAP
0.339Apríl2925 SGWaAP
0.352Január2699 SGWaAP
0.366Jún3430 SGWaAP
0.381Júl2383 SGWaAP
0.419December6638 SGWaAP
0.425September4666 SGWaAP
0.476November7248 SGWaAP
0.498Marec4785 SGWaAP
0.514Máj6096 SGWaAP
0.608november690898 SGWaAP
0.620október688375 SGWaAP
0.621február553236 SGWaAP
0.626január710927 SGWaAP
0.631december630843 SGWaAP
0.643máj809107 SGWaAP
0.644marec715820 SGWaAP
0.649jún735909 SGWaAP
0.649apríl668430 SGWaAP
0.651júl596698 SGWaAP
0.652august593394 SGWaAP