Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Fantóm1024 SGWaAP
0.509fantóm4508 SGWaAP
0.521Dracula7827 SGWaAP
0.555Faust7360 SGWaAP
0.559Bedár665 SGWaAP
0.572Bohéma838 SGWaAP
0.577Madame1736 SGWaAP
0.584Sherlock_Holmes6216 SGWaAP
0.585Rómeo5983 SGWaAP
0.590čarovná_flauta790 SGWaAP
0.594Netopier981 SGWaAP
0.599Upír889 SGWaAP
0.599Don_Giovanni1689 SGWaAP
0.600Kupec_benátsky423 SGWaAP