Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Fakulta57230 SGWaAP
0.202Katedra31518 SGWaAP
0.258katedra105195 SGWaAP
0.312dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.351Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.354Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.360Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.366univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.390Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.401národohospodárska_fakulta2132 SGWaAP
0.402fakulta199887 SGWaAP
0.402Univerzita18916 SGWaAP
0.407pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.408Fakulta_elektrotechnika3274 SGWaAP
0.414filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.414Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.416Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.417Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.422Elektrotechnický_fakulta1300 SGWaAP
0.425Masarykova_univerzita6437 SGWaAP
0.427Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP
0.432univerzita541774 SGWaAP
0.439strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.443prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.452krajinné_inžinierstvo1642 SGWaAP