Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.343federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.368Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.527ČSFR12001 SGWaAP
0.570Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.597SNR24474 SGWaAP
0.608Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.618Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.634Federatívny445 SGWaAP
0.648federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.649NR_SR150980 SGWaAP
0.658federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.661Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.669NRSR8398 SGWaAP
0.670poslanecká_snemovňa4602 SGWaAP
0.670Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.671rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.674František_Gaulieder1134 SGWaAP
0.676ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.679ÚV_KSČ7213 SGWaAP