Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Fínsko90895 SGWaAP
0.109Švédsko125486 SGWaAP
0.141Dánsko78320 SGWaAP
0.165Nórsko86347 SGWaAP
0.210Lotyšsko43996 SGWaAP
0.226Estónsko34538 SGWaAP
0.261Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.303Litva46038 SGWaAP
0.323Slovinsko80021 SGWaAP
0.323Kanada153866 SGWaAP
0.336Belgicko87645 SGWaAP
0.341Holandsko128655 SGWaAP
0.359Luxembursko25876 SGWaAP
0.371Nemecko603262 SGWaAP
0.373Írsko91483 SGWaAP
0.377Francúzsko376707 SGWaAP
0.397Bielorusko57873 SGWaAP
0.398Poľsko370602 SGWaAP
0.399Portugalsko79466 SGWaAP
0.404Španielsko207032 SGWaAP
0.410Rumunsko116902 SGWaAP
0.423Rakúsko298290 SGWaAP
0.450Česko214173 SGWaAP
0.450Bulharsko90408 SGWaAP
0.454Škandinávia14321 SGWaAP