Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Externý1904 SGWaAP
0.496externý86994 SGWaAP
0.515externé31684 SGWaAP
0.525Sieťový1370 SGWaAP
0.525externá55167 SGWaAP
0.534Interný2977 SGWaAP
0.559Modul5704 SGWaAP
0.579Systémový2050 SGWaAP
0.585Voliteľný1516 SGWaAP
0.603Riadenie4908 SGWaAP
0.610Poznámka2711 SGWaAP
0.614Výstup3815 SGWaAP
0.618Monitorovanie840 SGWaAP
0.625Konektor916 SGWaAP
0.627Pripojenie3160 SGWaAP
0.631Multimediálny789 SGWaAP
0.633Rozsah3756 SGWaAP
0.636Aplikačný887 SGWaAP
0.639Aktívny8132 SGWaAP
0.639interný53516 SGWaAP
0.641Dátový1411 SGWaAP
0.642Požadovaný2683 SGWaAP
0.646Diaľkový1162 SGWaAP