Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Evanjelium7313 SGWaAP
0.089evanjelium124300 SGWaAP
0.302evanjeliové1982 SGWaAP
0.314sväté_písmo27168 SGWaAP
0.317sväté_Písmo2845 SGWaAP
0.352apoštol102956 SGWaAP
0.356Písmo24389 SGWaAP
0.369evanjeliový3232 SGWaAP
0.379Slovo_božie2955 SGWaAP
0.385blahoslavenstvo4311 SGWaAP
0.393božie169284 SGWaAP
0.397Ježišovo38510 SGWaAP
0.402Ježiš486700 SGWaAP
0.404Biblia123640 SGWaAP
0.404Kristus313755 SGWaAP
0.410evanjeliová5230 SGWaAP
0.411Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.412Kristovo35215 SGWaAP
0.423ohlasovanie_evanjelium2746 SGWaAP
0.424Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.425Zjavenie7638 SGWaAP
0.431Ježišov26674 SGWaAP
0.434evanjeliové_posolstvo905 SGWaAP
0.435kázanie9588 SGWaAP
0.442Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP