Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Európsky_únia100539 SGWaAP
0.251864854 SGWaAP
0.270európska_únia334148 SGWaAP
0.393Únia71621 SGWaAP
0.457únia257077 SGWaAP
0.527členský_štát329927 SGWaAP
0.549Európsky236080 SGWaAP
0.553Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.558eurozóna170571 SGWaAP
0.575Európa1259811 SGWaAP
0.589EU130703 SGWaAP
0.590lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.597západný_Balkán5745 SGWaAP
0.598Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.607Brusel156663 SGWaAP
0.614severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.614Británia265870 SGWaAP
0.615úniový799 SGWaAP
0.616azylová_politika2113 SGWaAP
0.621Eurozóna3872 SGWaAP
0.621OECD44335 SGWaAP