Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Európa1259811 SGWaAP
0.426Ázia109083 SGWaAP
0.484severná_Amerika30525 SGWaAP
0.485európa856 SGWaAP
0.487Amerika239366 SGWaAP
0.489latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.504Škandinávia14321 SGWaAP
0.505Afrika149659 SGWaAP
0.507severná_Afrika12882 SGWaAP
0.512Eurázia2062 SGWaAP
0.519Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.525Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.537Blízky_východ36508 SGWaAP
0.538Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.541stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.550Balkán29654 SGWaAP
0.554Francúzsko376707 SGWaAP
0.554juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.554krajina2930017 SGWaAP
0.558východná171947 SGWaAP
0.575Európsky_únia100539 SGWaAP
0.576africký_kontinent4919 SGWaAP
0.576Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.580západná219442 SGWaAP