Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Eurázia2062 SGWaAP
0.369euroázijský751 SGWaAP
0.374Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.408eurázijský697 SGWaAP
0.450Ázia109083 SGWaAP
0.465euroázijská967 SGWaAP
0.483eurázijská1070 SGWaAP
0.502severná_Amerika30525 SGWaAP
0.502severná_Afrika12882 SGWaAP
0.503Afrika149659 SGWaAP
0.504atlantický1854 SGWaAP
0.504východné_Stredomorie1165 SGWaAP
0.512Európa1259811 SGWaAP
0.547Kaukaz12277 SGWaAP
0.547Tichomorie4357 SGWaAP
0.553Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.558juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.568Blízky_východ36508 SGWaAP
0.569severoamerický_kontinent1256 SGWaAP
0.570ázijský_kontinent1689 SGWaAP
0.571Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.572kontinent98901 SGWaAP
0.575Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.577Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.578tichomorská1497 SGWaAP
0.578africký_kontinent4919 SGWaAP
0.583Latinský_Amerika7125 SGWaAP
0.584Amerika239366 SGWaAP
0.587SNŠ3513 SGWaAP
0.587Stredozemie2466 SGWaAP
0.588Balkán29654 SGWaAP
0.591balkánsky_polostrov902 SGWaAP
0.591Blízky_Východ1704 SGWaAP
0.592Grónsky3078 SGWaAP
0.593Stredomorie11765 SGWaAP
0.594latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.597stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.599východná171947 SGWaAP
0.599Pacifik8223 SGWaAP
0.600stredoázijská2241 SGWaAP
0.601pevninský1043 SGWaAP
0.601Atlantický1027 SGWaAP
0.601Balkánsky_polostrov767 SGWaAP