Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Etnografický1007 SGWaAP
0.345etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.397Národopisný1704 SGWaAP
0.446SNM16931 SGWaAP
0.474Archeologický1046 SGWaAP
0.475Múzeum36161 SGWaAP
0.493národopisná4178 SGWaAP
0.510etnografická3175 SGWaAP
0.510múzeum440457 SGWaAP
0.523národopisné817 SGWaAP
0.527Prírodovedný_múzeum893 SGWaAP
0.527archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.528národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.536národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.543etnografický3092 SGWaAP
0.552národopisný2491 SGWaAP
0.573etnografické787 SGWaAP
0.578Balneologický_múzeum602 SGWaAP
0.579východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.579Historický15962 SGWaAP
0.582múzejné923 SGWaAP
0.584prírodovedné_múzeum2060 SGWaAP
0.584Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.588vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP