Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.349literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.378Igor_Hochel862 SGWaAP
0.401Viera_Benková1093 SGWaAP
0.410Valér_Mikula890 SGWaAP
0.430poetka11471 SGWaAP
0.433Buzássy2179 SGWaAP
0.434prozaička3091 SGWaAP
0.454Jana_Cvikový619 SGWaAP
0.464Jana_Bodnárová1048 SGWaAP
0.467Ivan_Štrpka2536 SGWaAP
0.482Dušan_Mitana1891 SGWaAP