Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Estónsky532 SGWaAP
0.348Lotyšský629 SGWaAP
0.457Bieloruský2360 SGWaAP
0.517Litovský999 SGWaAP
0.522estónska3657 SGWaAP
0.535Rumunský1887 SGWaAP
0.541lotyšská4872 SGWaAP
0.543Bulharský2204 SGWaAP
0.548Slovinský2211 SGWaAP
0.569Gruzínsky580 SGWaAP
0.580Kazašský513 SGWaAP
0.581Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.599Chorvátsky4768 SGWaAP
0.614Dánsky551 SGWaAP
0.614moldavská4545 SGWaAP
0.616litovská4429 SGWaAP
0.617Cyperský1309 SGWaAP
0.622Holandský2747 SGWaAP
0.626Poľský9661 SGWaAP
0.628Rakúsky11209 SGWaAP
0.629Portugalský1254 SGWaAP
0.634Maďarský32066 SGWaAP
0.635bieloruská8646 SGWaAP
0.638Helénsky414 SGWaAP
0.644sofijská468 SGWaAP