Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Estónsko34538 SGWaAP
0.111Lotyšsko43996 SGWaAP
0.129Litva46038 SGWaAP
0.226Fínsko90895 SGWaAP
0.252Slovinsko80021 SGWaAP
0.269Luxembursko25876 SGWaAP
0.280Dánsko78320 SGWaAP
0.292Rumunsko116902 SGWaAP
0.293Švédsko125486 SGWaAP
0.295Nórsko86347 SGWaAP
0.329Bulharsko90408 SGWaAP
0.330Írsko91483 SGWaAP
0.336Belgicko87645 SGWaAP
0.342Portugalsko79466 SGWaAP
0.343Poľsko370602 SGWaAP
0.354Moldavsko17226 SGWaAP
0.358Holandsko128655 SGWaAP
0.372Macedónsko27312 SGWaAP
0.373pobaltská7155 SGWaAP
0.376Španielsko207032 SGWaAP
0.379Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.385Bielorusko57873 SGWaAP
0.392Albánsko25340 SGWaAP
0.392Francúzsko376707 SGWaAP
0.407Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.416Arménsko15050 SGWaAP
0.419Gruzínsko36146 SGWaAP
0.426Nemecko603262 SGWaAP
0.428Maďarsko368392 SGWaAP
0.442Rakúsko298290 SGWaAP
0.444Chorvátsko136871 SGWaAP
0.445Kazachstan27404 SGWaAP
0.448Grécko216454 SGWaAP
0.452Taliansko310649 SGWaAP
0.455Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.456čierna_Hora14960 SGWaAP
0.462Hercegovina26264 SGWaAP
0.464pobaltský5274 SGWaAP
0.470Cyprus56320 SGWaAP
0.473Pobaltský491 SGWaAP
0.474Malta35537 SGWaAP
0.487Bosna48831 SGWaAP
0.488Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.500Island45693 SGWaAP
0.509Česko214173 SGWaAP
0.515Kanada153866 SGWaAP
0.520Český_republika229491 SGWaAP
0.521Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.523Turecko161488 SGWaAP