Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Estónsko34538 SGWaAP
0.111Lotyšsko43996 SGWaAP
0.129Litva46038 SGWaAP
0.226Fínsko90895 SGWaAP
0.252Slovinsko80021 SGWaAP
0.269Luxembursko25876 SGWaAP
0.280Dánsko78320 SGWaAP
0.292Rumunsko116902 SGWaAP
0.293Švédsko125486 SGWaAP
0.295Nórsko86347 SGWaAP
0.329Bulharsko90408 SGWaAP
0.330Írsko91483 SGWaAP
0.336Belgicko87645 SGWaAP
0.342Portugalsko79466 SGWaAP
0.343Poľsko370602 SGWaAP
0.354Moldavsko17226 SGWaAP
0.358Holandsko128655 SGWaAP
0.372Macedónsko27312 SGWaAP
0.373pobaltská7155 SGWaAP
0.376Španielsko207032 SGWaAP
0.379Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.385Bielorusko57873 SGWaAP
0.392Albánsko25340 SGWaAP
0.392Francúzsko376707 SGWaAP
0.407Lichtenštajnsko10324 SGWaAP