Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Eritrea3373 SGWaAP
0.224Somálsko11343 SGWaAP
0.245Sudán12918 SGWaAP
0.280Burundi2863 SGWaAP
0.292Pakistan36417 SGWaAP
0.319Libanon22686 SGWaAP
0.321Angola7602 SGWaAP
0.335stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.343Etiópia14068 SGWaAP
0.349Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.350Afganistan75880 SGWaAP
0.351Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.353Rwanda9117 SGWaAP
0.355Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.360Jemen11879 SGWaAP
0.369Nigéria18023 SGWaAP
0.370Mozambik3950 SGWaAP
0.371Líbya33086 SGWaAP
0.376Irak125153 SGWaAP
0.378Uganda11130 SGWaAP
0.379Alžírsko13945 SGWaAP
0.381Libéria3631 SGWaAP
0.393Senegal5734 SGWaAP
0.395Tadžikistan5042 SGWaAP