Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Emocionálny476 SGWaAP
0.492Psychický781 SGWaAP
0.513Mentálny560 SGWaAP
0.576Emócia686 SGWaAP
0.578Vnímanie475 SGWaAP
0.578emočná_inteligencia1184 SGWaAP
0.580Kognitívny709 SGWaAP
0.583emocionálna_inteligencia3010 SGWaAP
0.604Pozitívny1989 SGWaAP
0.608emočná9205 SGWaAP
0.629zvládanie_záťažová517 SGWaAP
0.645afektívna1535 SGWaAP
0.645Rozvíjanie702 SGWaAP
0.649emocionálna27813 SGWaAP
0.658Empatia401 SGWaAP
0.661Tvorivosť487 SGWaAP
0.665afektívny1417 SGWaAP