Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Emanuel12645 SGWaAP
0.494Albert42447 SGWaAP
0.504Félix7339 SGWaAP
0.508Adolf10401 SGWaAP
0.510Felix17885 SGWaAP
0.511Ernest18762 SGWaAP
0.514Gabriel72274 SGWaAP
0.523Viktor85529 SGWaAP
0.534Teodor10329 SGWaAP
0.534Antonio22394 SGWaAP
0.537Alexander134204 SGWaAP
0.543Eduard41538 SGWaAP
0.544Luigi7193 SGWaAP
0.546Manuel12163 SGWaAP
0.547Giovanni10096 SGWaAP
0.549František265170 SGWaAP
0.549Franz16644 SGWaAP
0.550Francesco10979 SGWaAP
0.554Giuseppe6651 SGWaAP
0.555Gustav8164 SGWaAP
0.559Eugen24110 SGWaAP
0.559Herman10003 SGWaAP
0.560Hermann6390 SGWaAP
0.563Daniel176443 SGWaAP