Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Elektrotechnika761 SGWaAP
0.392Strojárstvo556 SGWaAP
0.427silnoprúdová1112 SGWaAP
0.432mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.439aplikovaná_informatika2256 SGWaAP
0.454Elektronika898 SGWaAP
0.458elektrotechnika17485 SGWaAP
0.461Informatika2403 SGWaAP
0.471Automatizácia530 SGWaAP
0.478Aplikovaný1533 SGWaAP
0.486strojníctvo813 SGWaAP
0.500automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.508Telekomunikácia780 SGWaAP
0.528materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.542Počítačový762 SGWaAP
0.546Elektrotechnický1165 SGWaAP
0.551Strojársky881 SGWaAP
0.565slaboprúdová629 SGWaAP
0.570environmentálne_inžinierstvo861 SGWaAP
0.574Geodézia404 SGWaAP
0.577strojné_inžinierstvo507 SGWaAP
0.579strojárstvo19092 SGWaAP