Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Elektronika898 SGWaAP
0.454Elektrotechnika761 SGWaAP
0.516elektronik3073 SGWaAP
0.529automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.557Merací917 SGWaAP
0.567elektrotechnika17485 SGWaAP
0.587elektronika81061 SGWaAP
0.588Automatizácia530 SGWaAP
0.591Informatika2403 SGWaAP
0.596silnoprúdová1112 SGWaAP
0.610Strojárstvo556 SGWaAP
0.612elektro17634 SGWaAP
0.629Technológia5103 SGWaAP
0.629strojníctvo813 SGWaAP
0.631mikroelektronika1559 SGWaAP
0.635Telekomunikácia780 SGWaAP
0.635Elektrický2329 SGWaAP
0.637elektrotechnický8231 SGWaAP
0.639Náradie721 SGWaAP
0.640Konštrukcia436 SGWaAP
0.640Mechanik983 SGWaAP
0.642Počítač2948 SGWaAP
0.644mikroprocesorová632 SGWaAP