Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Ekvádor10989 SGWaAP
0.128Bolívia11310 SGWaAP
0.169Peru21613 SGWaAP
0.187Honduras6275 SGWaAP
0.191Kolumbia22960 SGWaAP
0.193Kostarika9099 SGWaAP
0.214Čile18997 SGWaAP
0.240Guatemala7579 SGWaAP
0.243Brazília94977 SGWaAP
0.260Argentína52043 SGWaAP
0.262Nikaragua4345 SGWaAP
0.269Uruguaj10332 SGWaAP
0.276Paraguaj9416 SGWaAP
0.278Chile12490 SGWaAP
0.287Salvádor1683 SGWaAP
0.298Mozambik3950 SGWaAP
0.301Mexiko78990 SGWaAP
0.306Ghana8280 SGWaAP
0.320Kamerun7906 SGWaAP
0.324Venezuela24056 SGWaAP
0.326Angola7602 SGWaAP
0.330Senegal5734 SGWaAP
0.335Tanzánia7222 SGWaAP
0.343Indonézia27622 SGWaAP
0.347Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.348Panama9531 SGWaAP
0.350Filipíny20239 SGWaAP
0.352dominikánska_republika3455 SGWaAP
0.361Etiópia14068 SGWaAP
0.362Alžírsko13945 SGWaAP
0.364Namíbia3813 SGWaAP
0.368Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.379Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.383Maroko23932 SGWaAP
0.384Zambia3836 SGWaAP
0.389pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.395Gambia1545 SGWaAP
0.401Malajzia19454 SGWaAP
0.401Nigéria18023 SGWaAP
0.403Benin2442 SGWaAP
0.410pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.412Gabon1465 SGWaAP
0.423Thajsko37895 SGWaAP
0.423Guyana2001 SGWaAP
0.423Austrália121328 SGWaAP
0.424Keňa29867 SGWaAP
0.425Surinam1186 SGWaAP