Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ekvádor10989 SGWaAP
0.128Bolívia11310 SGWaAP
0.169Peru21613 SGWaAP
0.187Honduras6275 SGWaAP
0.191Kolumbia22960 SGWaAP
0.193Kostarika9099 SGWaAP
0.214Čile18997 SGWaAP
0.240Guatemala7579 SGWaAP
0.243Brazília94977 SGWaAP
0.260Argentína52043 SGWaAP
0.262Nikaragua4345 SGWaAP
0.269Uruguaj10332 SGWaAP
0.276Paraguaj9416 SGWaAP
0.278Chile12490 SGWaAP
0.287Salvádor1683 SGWaAP
0.298Mozambik3950 SGWaAP
0.301Mexiko78990 SGWaAP
0.306Ghana8280 SGWaAP
0.320Kamerun7906 SGWaAP
0.324Venezuela24056 SGWaAP
0.326Angola7602 SGWaAP
0.330Senegal5734 SGWaAP
0.335Tanzánia7222 SGWaAP
0.343Indonézia27622 SGWaAP
0.347Dominikánsky_republika3871 SGWaAP