Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ekonomika6031 SGWaAP
0.494Financie3358 SGWaAP
0.527Ekonomický9029 SGWaAP
0.562Manažment3696 SGWaAP
0.610Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.612Hospodárstvo905 SGWaAP
0.612Podnikanie2309 SGWaAP
0.617Kríza2801 SGWaAP
0.628Priemysel1627 SGWaAP
0.629Zahraničie2789 SGWaAP
0.637Ekonómia936 SGWaAP
0.654Účtovníctvo1578 SGWaAP
0.656Logistika986 SGWaAP
0.661Podnikový2188 SGWaAP
0.662Energetika1245 SGWaAP
0.665Rubrika851 SGWaAP
0.669ekonomika535639 SGWaAP
0.677Správa10348 SGWaAP
0.677Stavebníctvo1080 SGWaAP
0.684Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.685Minister5490 SGWaAP
0.690Informatika2403 SGWaAP