Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ekonomický9029 SGWaAP
0.505ekonomická331597 SGWaAP
0.527Ekonomika6031 SGWaAP
0.567Podnikový2188 SGWaAP
0.575národohospodárska_fakulta2132 SGWaAP
0.587Ekonómia936 SGWaAP
0.593Politický6217 SGWaAP
0.599Manažment3696 SGWaAP
0.607Analýza2643 SGWaAP
0.610Účtovníctvo1578 SGWaAP
0.614Riadenie4908 SGWaAP
0.618ekonomický281269 SGWaAP
0.619Investičný6134 SGWaAP
0.622ekonomické81358 SGWaAP
0.626Financie3358 SGWaAP
0.626Ekonomický_univerzita4173 SGWaAP
0.627Podnikateľský4457 SGWaAP
0.630Geografický2488 SGWaAP
0.631Finančný24101 SGWaAP
0.632makroekonomická8671 SGWaAP
0.634Logistika986 SGWaAP