Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Egypt115718 SGWaAP
0.361Tunisko20811 SGWaAP
0.363Jordánsko14105 SGWaAP
0.405Libanon22686 SGWaAP
0.418Izrael201945 SGWaAP
0.422Turecko161488 SGWaAP
0.426Maroko23932 SGWaAP
0.431India148157 SGWaAP
0.436Perzia6045 SGWaAP
0.451Palestína21170 SGWaAP
0.457Thajsko37895 SGWaAP
0.467egypt2334 SGWaAP
0.469Sudán12918 SGWaAP
0.475Pakistan36417 SGWaAP
0.479Vietnam39128 SGWaAP
0.480Kuvajt11323 SGWaAP
0.484Alexandria8800 SGWaAP
0.489Káhira16422 SGWaAP
0.490Omán6621 SGWaAP
0.492Mezopotámia5759 SGWaAP
0.494Etiópia14068 SGWaAP
0.496Arábia3860 SGWaAP
0.501Kréta13347 SGWaAP