Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Egejský_more1739 SGWaAP
0.082egejské_more2301 SGWaAP
0.232stredozemné_more19625 SGWaAP
0.280jadranské_more2868 SGWaAP
0.280Jadranský_more3068 SGWaAP
0.281iónske779 SGWaAP
0.284Iónsky800 SGWaAP
0.335pobrežie107140 SGWaAP
0.343Indický_oceán5307 SGWaAP
0.344záliv33873 SGWaAP
0.346polostrov22024 SGWaAP
0.358Egejský568 SGWaAP
0.361pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.372južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.388stredozemné742 SGWaAP
0.394indický_oceán2871 SGWaAP
0.410jadranské_pobrežie1070 SGWaAP
0.412Kréta13347 SGWaAP
0.413Stredozemný605 SGWaAP
0.414Čierny_more8764 SGWaAP
0.420Karibský_more1201 SGWaAP
0.424ostrov396576 SGWaAP