Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Efekt1363 SGWaAP
0.595efekt327540 SGWaAP
0.690Tvar2141 SGWaAP
0.694Dynamický1600 SGWaAP
0.698Redukcia608 SGWaAP
0.705Modus11469 SGWaAP
0.718Okamžitý1505 SGWaAP
0.721Tón648 SGWaAP
0.722Kontrast426 SGWaAP
0.724Laserový1337 SGWaAP
0.735nano906 SGWaAP
0.736Režim4888 SGWaAP