Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Eduard41538 SGWaAP
0.263Rudolf87494 SGWaAP
0.265Viliam58135 SGWaAP
0.300Anton131324 SGWaAP
0.301Karol176736 SGWaAP
0.304Stanislav117207 SGWaAP
0.316Viktor85529 SGWaAP
0.321Ladislav194069 SGWaAP
0.322Ivan329729 SGWaAP
0.326Jaroslav170284 SGWaAP
0.331František265170 SGWaAP
0.335Vladimír269055 SGWaAP
0.346Alexander134204 SGWaAP
0.346Emil53536 SGWaAP
0.346Andrej190401 SGWaAP
0.347Vladislav18274 SGWaAP
0.351Július60517 SGWaAP
0.355Jozef757102 SGWaAP
0.357Michal472865 SGWaAP
0.357Miroslav264469 SGWaAP
0.359Daniel176443 SGWaAP
0.360Eugen24110 SGWaAP
0.364Igor139763 SGWaAP
0.365Richard151668 SGWaAP
0.366Juraj355283 SGWaAP