Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000864854 SGWaAP
0.139európska_únia334148 SGWaAP
0.251Európsky_únia100539 SGWaAP
0.281Únia71621 SGWaAP
0.420únia257077 SGWaAP
0.428členský_štát329927 SGWaAP
0.495EU130703 SGWaAP
0.510úniový799 SGWaAP
0.512nečlenská2056 SGWaAP
0.515západný_Balkán5745 SGWaAP
0.518európsky625825 SGWaAP
0.523Spoločenstvo26054 SGWaAP
0.527Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.532EMÚ4108 SGWaAP
0.537eurozóna170571 SGWaAP
0.544kohézna_politika2734 SGWaAP
0.561členská91670 SGWaAP
0.562Brusel156663 SGWaAP