Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.231dychová_hudba16278 SGWaAP
0.345Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.357dychový_orchester2885 SGWaAP
0.385ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.386folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.388detský_folklórny14411 SGWaAP
0.406Folklórny2786 SGWaAP
0.407cimbalová_muzika1243 SGWaAP
0.421dychovka11081 SGWaAP
0.430mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.430Spevácky1251 SGWaAP
0.447folklórna29896 SGWaAP
0.450Spevácky_zbor2392 SGWaAP
0.456dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.461mažoretka11667 SGWaAP
0.466cimbalová1681 SGWaAP