Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dusseldorf713 SGWaAP
0.321Düsseldorf8343 SGWaAP
0.326Hamburg25485 SGWaAP
0.368Stuttgart16183 SGWaAP
0.409Amsterdam30453 SGWaAP
0.444Hannover11190 SGWaAP
0.451Frankfurt31574 SGWaAP
0.458Norimberg12522 SGWaAP
0.460Mníchov48459 SGWaAP
0.466Zürich19507 SGWaAP
0.476Brémy6364 SGWaAP
0.478Graz9707 SGWaAP
0.483Viedeň209248 SGWaAP
0.483Bonn8536 SGWaAP
0.494Salzburg21917 SGWaAP
0.501Kolín23728 SGWaAP