Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Duch_svätý56246 SGWaAP
0.198Duch105340 SGWaAP
0.211Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.245Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.331božie169284 SGWaAP
0.341božia_milosť21794 SGWaAP
0.360božia234147 SGWaAP
0.361Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.386Pánov46093 SGWaAP
0.395boží175585 SGWaAP
0.396Kristus313755 SGWaAP
0.407trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.408vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.419Kristova37397 SGWaAP
0.421Ježiš486700 SGWaAP
0.431Slovo_božie2955 SGWaAP
0.434Syn35038 SGWaAP
0.436Boh1407708 SGWaAP
0.438Kristovo35215 SGWaAP
0.443Eucharistia19501 SGWaAP
0.451Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.453sviatostný3467 SGWaAP
0.460Trojjediný1016 SGWaAP