Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.205Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.211Duch_svätý56246 SGWaAP
0.222Duch105340 SGWaAP
0.360Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.369trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.375Syn35038 SGWaAP
0.376Ježiš486700 SGWaAP
0.383Otec142091 SGWaAP
0.389Boh1407708 SGWaAP
0.405Kristus313755 SGWaAP
0.411božie169284 SGWaAP
0.421skrze69167 SGWaAP
0.423Všemohúci8611 SGWaAP
0.427boží_Syn11793 SGWaAP
0.428vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.437Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.440boží175585 SGWaAP
0.443Božstvo1886 SGWaAP
0.446Pánov46093 SGWaAP
0.449vtelené1788 SGWaAP
0.449Slovo_božie2955 SGWaAP
0.458Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.463božia_milosť21794 SGWaAP