Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Duch105340 SGWaAP
0.198Duch_svätý56246 SGWaAP
0.222Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.254Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.352Kristus313755 SGWaAP
0.356boží175585 SGWaAP
0.360božie169284 SGWaAP
0.362Otec142091 SGWaAP
0.365Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.375Syn35038 SGWaAP
0.385Boh1407708 SGWaAP
0.390skrze69167 SGWaAP
0.398božia234147 SGWaAP
0.411Pánov46093 SGWaAP
0.417Kristov25746 SGWaAP
0.418Ježiš486700 SGWaAP
0.425Slovo_božie2955 SGWaAP
0.429Kristovo35215 SGWaAP
0.432trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.436Kristova37397 SGWaAP
0.442vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.449Pán39835 SGWaAP
0.450božia_milosť21794 SGWaAP
0.450Spasiteľ20871 SGWaAP
0.452božiť2233 SGWaAP