Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dublin20323 SGWaAP
0.329Belfast5611 SGWaAP
0.334Glasgow7572 SGWaAP
0.353Amsterdam30453 SGWaAP
0.357Edinburgh7295 SGWaAP
0.379Londýn233005 SGWaAP
0.397Birmingham11143 SGWaAP
0.424Lisabon19129 SGWaAP
0.429Leeds5456 SGWaAP
0.434Manchester23138 SGWaAP
0.444írsky_Dublin1440 SGWaAP
0.450Kodaň22899 SGWaAP
0.461Madrid48253 SGWaAP
0.484Johannesburg5216 SGWaAP
0.489Sydney36805 SGWaAP
0.502Riga16289 SGWaAP