Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dubček18916 SGWaAP
0.282Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.400Husák14245 SGWaAP
0.449Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.515dubček1014 SGWaAP
0.528Pražský_jar3653 SGWaAP
0.531Havel20851 SGWaAP
0.532Clementis7012 SGWaAP
0.542Biľak4031 SGWaAP
0.549Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.557Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.562Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.564Novomeský10963 SGWaAP
0.564obrodný_proces1904 SGWaAP
0.570Gottwald7208 SGWaAP
0.573Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.579Gorbačov7854 SGWaAP
0.581Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.586Hodža9730 SGWaAP
0.587Šrobár3298 SGWaAP