Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Družstevný4326 SGWaAP
0.336družstevná9339 SGWaAP
0.415Budovateľský1712 SGWaAP
0.430Bernolákovo22135 SGWaAP
0.436mlynská4633 SGWaAP
0.445Kukučínova7939 SGWaAP
0.463Hviezdoslavov2686 SGWaAP
0.464Agátový817 SGWaAP
0.467Mlynský5015 SGWaAP
0.469Cintorínsky1965 SGWaAP
0.475Tehelný1345 SGWaAP
0.476Obranca_mier2873 SGWaAP
0.483Kostolná5378 SGWaAP
0.483Poľný1885 SGWaAP
0.486Nábrežný3801 SGWaAP
0.487Lipový3416 SGWaAP
0.489Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.498tehelná1608 SGWaAP
0.499Továrenský1432 SGWaAP
0.500nádražná1289 SGWaAP
0.503Šafárikova3460 SGWaAP
0.503Potočný1726 SGWaAP