Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Družba5254 SGWaAP
0.506Sídlisko6588 SGWaAP
0.514Mlynský5015 SGWaAP
0.526Rozkvet2479 SGWaAP
0.528družba13960 SGWaAP
0.537Prednádražie1282 SGWaAP
0.538Nábrežie3885 SGWaAP
0.551prednádražie1771 SGWaAP
0.559Mladosť9116 SGWaAP
0.561Bajkalský4947 SGWaAP
0.562Budovateľský1712 SGWaAP
0.569Sokolský973 SGWaAP
0.570Okružný5203 SGWaAP
0.572Dulový766 SGWaAP
0.572Hájik2062 SGWaAP
0.573Trnávka12102 SGWaAP
0.573Obranca_mier2873 SGWaAP
0.578Energetik564 SGWaAP