Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Drevársky954 SGWaAP
0.477drevárska8166 SGWaAP
0.517drevársky4106 SGWaAP
0.518Strojársky881 SGWaAP
0.523Lesnícky3295 SGWaAP
0.533Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.546Hutnícky1039 SGWaAP
0.561Strojnícky528 SGWaAP
0.563drevárske882 SGWaAP
0.565krajinné_inžinierstvo1642 SGWaAP
0.576drevárstvo1109 SGWaAP
0.577Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP
0.582strojnícka3359 SGWaAP
0.583SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.587Mechanizačný405 SGWaAP
0.588Elektrotechnika761 SGWaAP
0.592strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.600Elektrotechnický1165 SGWaAP
0.604Fakulta_záhradníctvo849 SGWaAP
0.606SPŠ8650 SGWaAP
0.607Strojárstvo556 SGWaAP
0.608Stredný_priemyselná8006 SGWaAP