Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dráma2095 SGWaAP
0.485Komédia1119 SGWaAP
0.546dráma132984 SGWaAP
0.562Horor450 SGWaAP
0.589Dobrodružný1167 SGWaAP
0.606Dramatický1391 SGWaAP
0.622Príbeh8951 SGWaAP
0.628Film2957 SGWaAP
0.632Tanec4297 SGWaAP
0.635poviedkový2579 SGWaAP
0.637Režisér947 SGWaAP
0.638Básnik1643 SGWaAP
0.640Román994 SGWaAP
0.641Animovaný1549 SGWaAP
0.643Thriller1001 SGWaAP
0.646Próza798 SGWaAP
0.648román464 SGWaAP
0.649tragikomédia4520 SGWaAP
0.654Hraný507 SGWaAP
0.656Dokumentárny1274 SGWaAP
0.658komédia105950 SGWaAP
0.659Poetický661 SGWaAP
0.660Pieseň9430 SGWaAP