Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.137dozorná_rada46275 SGWaAP
0.243predstavenstvo119991 SGWaAP
0.270Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.397revízna_komisia6173 SGWaAP
0.417Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.491Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.494predseda1053539 SGWaAP
0.495valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.498Dozorný697 SGWaAP
0.508dozorná4222 SGWaAP
0.517prezídium22710 SGWaAP
0.519Prezídium6138 SGWaAP
0.530mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.533generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.538podpredseda196986 SGWaAP
0.541veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.541štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.557Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.558konateľ81507 SGWaAP
0.565výbor390776 SGWaAP
0.582prezídium_FNM1196 SGWaAP
0.585štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.588akcionár87289 SGWaAP