Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dozorný697 SGWaAP
0.440dozorná4222 SGWaAP
0.498Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.499revízna_komisia6173 SGWaAP
0.530dozorná_rada46275 SGWaAP
0.545Revízny946 SGWaAP
0.555Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.573dozorný5157 SGWaAP
0.574Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.577Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.583výbor390776 SGWaAP
0.585predstavenstvo119991 SGWaAP
0.614Členský_schôdza723 SGWaAP
0.614Prezídium6138 SGWaAP
0.619prezídium22710 SGWaAP
0.625mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.630dozorný_orgán6772 SGWaAP
0.630mandátová641 SGWaAP
0.631Mandátový415 SGWaAP
0.632Tajomník404 SGWaAP
0.642veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.644komisia854487 SGWaAP
0.651Poradný961 SGWaAP
0.654Predseda910 SGWaAP