Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Dopravný5047 SGWaAP
0.560dopravná169170 SGWaAP
0.585Technický15144 SGWaAP
0.586Železničný12696 SGWaAP
0.591dopravný176203 SGWaAP
0.619dopravné53768 SGWaAP
0.632železničná94011 SGWaAP
0.643SAD30964 SGWaAP
0.646DPB13605 SGWaAP
0.658DPMK10336 SGWaAP
0.662mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.668Strojnícky528 SGWaAP
0.669Letecký2935 SGWaAP
0.674Automobilový488 SGWaAP
0.675Železnica7853 SGWaAP
0.679Nákladný560 SGWaAP
0.680trolejbusová6407 SGWaAP
0.686ŽSR40951 SGWaAP
0.689Vodárenský1996 SGWaAP